Curves

Badania

Nasza działalność badawcza

Jako jednostka badawczo-szkoleniowa prowadzimy badania dotyczące różnych obszarów motywacji i zaangażowania pracowników.

Badamy między innymi:

  • Zależności między poziomem motywacji a konkretnymi aspektami strategii zarządzania i kompetencjami kadry zarządzającej.
  • Jakość i skuteczność motywatorów finansowych i pozafinansowych w odniesieniu do aspektów motywacji wewnętrznej zewnętrznej.
  • Oczekiwania motywacyjne przedstawicieli różnych pokoleń i ich odniesienie do realnie stosowanych motywatorów.
  • Specyficzne elementy procesu onboardingu i ich wpływ na efektywność pracownika oraz jego poziom zaangażowania na danym stanowisku.

Dane kontaktowe

509 153 060

E-mail: biuro@instytutmotywacji.pl

Adres:
ul. Szajnochy 2, p. 230
85-738 Bydgoszcz

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z nami!
Formularz kontaktowy i newsletter

info Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Motywacji Efektywnej Natalia Pulczyńska, ul. Ogrody 9/23, 85-870 Bydgoszcz. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu/odpowiedzi na tylko to zapytanie i nie dłużej niż to konieczne. Dane nie zostaną nikomu udostępnione i nie będą wykorzystane do innych niż zapisanych tu celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia Państwa danych. Mogą Państwo także wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, aby się niezobowiązująco skontaktować przed zawarciem umowy.


Przepisz ciąg znaków do pola poniżej

captcha