Curves

Oferta

Sprawdź w czym Ci pomożemy

Przygotowaliśmy dla Ciebie
Doradztwo strategiczne
Strategie sprzedaży
Doradztwo personalne
Mentoring
Coaching
Szkolenia
Badania
Test osobowości MPA
Pomożemy dobrać Ci odpowiednie rozwiązanie

Inwestycja w rozwój pracowników to dla Ciebie

arrow

Niezbędny czynnik wzrostu firmy przynoszący efekty

arrow
arrow

Zbędny koszt obciążający Twój budżet

arrow

Współpracując z nami wzniesiesz firmę na wyższy poziom

W ramach doradztwa strategicznego
proponujemy wsparcie w następujących obszarach:

 • analizy potrzeb i możliwości zmian organizacyjnych
 • projekt zmian struktury organizacyjnej
 • analiza i doskonalenie procesów w firmie
 • mapowanie procesów
 • analiza dodawania wartości dla Klienta
 • audyt kultury organizacyjnej
Czytaj więcej

Precyzyjne opracowanie przebiegu sprzedaży:
pozwala przewidywać osiągane wyniki,
wspiera handlowców w ich codziennej pracy
ułatwia podejmowanie trudnych decyzji biznesowych
pokazuje na jakie etapy go podzielić i jakie czynniki
wziąć pod uwagę przy jego budowaniu, aby odnieść sukces.

Budowanie Strategii Sprzedaży jest
nieodzownym elementem pracy wszystkich zespołów sprzedażowych
oraz kadry zarządzającej tą sprzedażą.

Profesjonalne zaplanowanie i wdrożenie strategii
jest gwarantem sukcesu i wzrostu zespołu,
jego motywacji do pracy a przy okazji wzrostu wyników sprzedażowych,
które przekładają się na wzrost finansowy firmy i osób w niej zatrudnionych.

Czytaj więcej

Doradztwo personalne to proces, którego głównym założeniem jest
zwrócenie uwagi na znaczenie człowieka w pomnażaniu zysków organizacji.

W ramach doradztwa personalnego proponujemy następujące rozwiązania:

 • Audyt Personalny
 • Wsparcie przy wdrażaniu systemów: motywacyjnych,
  ocen pracowniczych, komunikacji wewnętrznej itp.
 • Budowanie polityki i strategii personalnej dla klientów.
 • Zakresy zadań, regulaminy, instrukcje, procedury personalne – jak to zrobić?
 • Konsultacje indywidualne dla menedżerów – „co zrobić z Kaśką, która psuje zespół”?
 • Outplacement/derekrutacja – trudny temat: zwolnienia w firmie.
  Organizacja w przebudowie – Jak się do tego przygotować ?

Czytaj więcej

Mentoring to proces delegowania i nauki mistrzostwa
w danej dziedzinie przez doświadczonego  specjalistę:
menedżera, trenera lub wysokiej klasy eksperta.

Najczęściej model mentoringowy stosuje się w przypadku pracy z mniej doświadczonymi pracownikami, którzy awansowali na nowe stanowisko lub dołączyli do organizacji. Wówczas wsparcie ich w procesie swoistej inkubacji może okazać się nieodzowne.

Support, samoświadomość, sponsorowanie (pozytywny feedback), korygowanie (wskazywanie rezerw) oraz nabieranie świadomej, a później nieświadomej kompetencji w posługiwaniu się kluczowymi dla danej dziedziny skryptami działań – stanowią finalny owoc efektywnie przeprowadzonego mentoringu.

Czytaj więcej

Coaching jest efektywną metodą rozwoju managerów i pracowników wyższego szczebla.

To proces pracy skoncentrowanej na celach, zasobach oraz motywacji klienta.
Coach ma być specjalistą od zadawania kluczowych pytań oraz budowaniu rozwoju klienta na jego talentach/zasobach a klient specjalistą od generowania i wdrażania rozwiązań.

Coaching najczęściej stosuje się w trakcie pracy z bardziej doświadczonymi pracownikami w danej dziedzinie, gdzie najpewniej zbyt mentoringowe podejście mogłoby spowodować opór.

Może pobudzać uśpione ambicje, nie w pełni wykorzystywane talenty oraz zdiagnozować wyhamowujące rozwój rezerwy (słabsze strony).

Czytaj więcej

Szkolenia to forma zespołowego nabywania wiedzy i kompetencji.

Stawiamy na formy aktywizujące – warsztatowe.

Stosujemy różnorodne techniki i ćwiczenia, gry szkoleniowe
oraz indywidualnie dobrane czy przygotowane narzędzia.

Stwarzamy warunki, w których uczestnicy
mogą doświadczyć i praktycznie nabyć potrzebne kompetencje.

Uczestnicy po aktywnym udziale w naszych szkoleniach
wychodzą nie tylko z nową wiedzą, ale przede wszystkim
z umiejętnościami jak ją zastosować.

Czytaj więcej

Jako jednostka badawczo-szkoleniowa prowadzimy badania dotyczące różnych obszarów motywacji i zaangażowania pracowników.

Badamy między innymi:

 • Zależności między poziomem motywacji a konkretnymi aspektami strategii zarządzania i kompetencjami kadry zarządzającej.
 • Jakość i skuteczność motywatorów finansowych i pozafinansowych w odniesieniu do aspektów motywacji wewnętrznej zewnętrznej.
 • Oczekiwania motywacyjne przedstawicieli różnych pokoleń i ich odniesienie do realnie stosowanych motywatorów.
 • Specyficzne elementy procesu onboardingu i ich wpływ na efektywność pracownika oraz jego poziom zaangażowania na danym stanowisku.
Czytaj więcej

Test Master Person Analysis to narzędzie, które służy do:

 • badania zasobów i deficytów menedżerów niższego i średniego szczebla
  (w trakcie feedbacku klient otrzymuje rekomendacje
 • zestawieniu profilu osobowości zawodowej z wymaganiami stanowiska pracy
 • analizy zasobów sprzedażowych oraz działów obsługi klientów w organizacji
  (zarówno przedstawicieli handlowych, sprzedawców w sklepach
  oraz telesprzedaży/obsługi klientów)
 • wyznaczania ścieżek awansu oraz projektowanie reorganizacji i zwolnień
 • skutecznej rekrutacji opartej na kompetencjach
Czytaj więcej
Curves
Potrzeby Przedsiębiorców
Nasze rozwiązania
arrow

Strategia zarządzania nie sprzyja optymalnej motywacji członków zespołów lub/i managerów

arrow
arrow

Stworzysz warunki w których pracownicy będą chcieli się rozwijać, odpowiedzialnie angażować i pracować właśnie dla Ciebie

arrow

Strategia zarządzania nie sprzyja optymalnej motywacji członków zespołów lub/i managerów

arrow
arrow

Stworzysz warunki w których pracownicy będą chcieli się rozwijać, odpowiedzialnie angażować i pracować właśnie dla Ciebie

arrow

Strategia zarządzania nie sprzyja optymalnej motywacji członków zespołów lub/i managerów

arrow
arrow

Stworzysz warunki w których pracownicy będą chcieli się rozwijać, odpowiedzialnie angażować i pracować właśnie dla Ciebie

Działamy kompleksowo - od diagnozy do wsparcia podczas wdrożenia i po jego ukończeniu
Diagnoza Diagnoza

Badamy istotne dla Ciebie obszary funkcjonowania firmy. Przyglądamy się temu co działa, co nie działa i do czego dążymy oraz wyciągamy wnioski.

Diagnoza

Propozycje rozwiązań Propozycje rozwiązań

Przedstawiamy dedykowane rozwiązania: mogą być to procesy coachingowe, mentoring bądź specjalnie zaprojektowane szkolenia lub/i warsztaty.

Propozycje rozwiązań

Działanie rozwojowe Działanie rozwojowe

To czas zastosowania wybranych form rozwoju.
Uczestniczysz w nich aktywnie, by za chwilę zacząć stosować nabytą wiedzę i wyćwiczone umiejętności.

Działanie rozwojowe

Wdrożenie Wdrożenie

Najważniejszy, często pomijany etap – monitorujemy wdrażanie rozwiązań. i mierzymy poziom osiągniętych wskaźników.

Wdrożenie

Wsparcie Wsparcie

Po zakończeniu wdrożenia i podsumowania monitorujemy wzrost efektów i ustalamy okres konsultacji wspierających.

Wsparcie

Arrow
Arrow

Diagnoza – kompleksowo badamy Twoje potrzeby elastycznie dobieramy metody. Nawiązujemy szczerą relację, poznajemy się, rozmawiamy i słuchamy Ciebie, jesteśmy ciekawi Twoich oczekiwań. Na tej podstawie elastycznie dobieramy bądź tworzymy dedykowane narzędzia badawcze.

Propozycje rozwiązań – przedstawiamy Ci wyniki naszych obserwacji oraz badań, wyjaśniamy, doprecyzowujemy. Pokazujemy Ci gdzie jesteś – pomagamy Ci ustalić konkretny punk, w którym chciałbyś być, na przykład za 3 lub 5 lat. Rekomendujemy najbardziej efektywne rozwiązania – tylko te, które się sprawdzą właśnie u Ciebie. Jesteśmy uważni na Twój feedback, wspólnie ustalamy strategię działania.

Działania rozwojowe – Stosujemy odpowiednie metody zwiększania Twojej efektywności czy to na poziomie kadry zarządzającej czy na kluczowym miejscu wymagającym wzrostu. Przy potrzebie zdobywania wiedzy są to szkolenia lub procesy mentoringowe, przy zwiększaniu efektywności zespołów – metody aktywne – warsztatowe. Jeśli potrzebne są kompetencje np. menadżerskie -procesy coachingowe

Wdrożenie – Po nabyciu wiedzy i umiejętności przychodzi czas na wdrożenie ich do środowiska pracy. Wiedza bez jej zastosowania nie ma wartości a kompetencje, których nie zastosujesz od razu odejdą w zapomnienie. Towarzyszymy Ci w procesie wdrażania – nowa wiedza zyskuje wartość i przekłada się na efekty a, dzięki codziennym stosowaniu umiejętności pracownicy są bardziej wydajni. Mierzymy poziom realizacji osiągniętych wskaźników i razem z Tobą świętujemy osiągnięcie celu. (pracowałeś nad delegowaniem zadań – wdrażasz to, czego się nauczyłeś a my nad tym czuwamy i Cię wspieramy.

Wsparcie – To jest czas, w którym pracujesz samodzielnie a realizacja planów wdrożeniowych sprawia, że organizacja przechodzi na wyższy poziom. Monitorujemy wzrost Twoich efektów. Gdybyś potrzebował konsultacji – jesteśmy dla Ciebie, gdybyś miał pytania – odpowiadamy mobilizując Ciebie, byś na przyszłość potrafił sam znaleźć odpowiedzi. Jednocześnie pozostajemy w kontakcie.

Doradztwo strategiczne

Ponadto, w zależności od potrzeb, proponujemy:

Zarządzanie sytuacją kryzysową:

 • przygotowanie przedsiębiorstwa na wystąpienie sytuacji kryzysowej
 • opracowywanie scenariuszy postępowania na wszelkich szczeblach zarządzania
 • uwzględnienie uwarunkowań organizacyjnych, technologicznych, ludzkich i kulturowych
 • interwencje kryzysowe

W ramach doradztwa z tej dziedziny przygotowujemy wspólnie z naszymi Klientami:

 • działania strategiczne
 • działania w zakresie procedur komunikacji i informacji
 • symulacje sytuacji kryzysowych
 • procedury antykryzysowe
 • zespoły ds. zarządzania sytuacja kryzysową
 • działania diagnostyczne i sprawdzające

Opracowanie strategii rozwoju: 

 • analizy branż i konkurencji
 • sesje strategiczne z Zarządem
 • opracowanie strategii rozwoju
 • doradztwo partycypacyjne
 • analiza efektywności procesów – dobór wskaźników i mierników
Strategie sprzedaży

Proces budowania strategii sprzedaży:

 • Audyt oraz ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta
 • Wspólne ustalenie celów zespołu
 • Analiza stanu obecnego, zbadanie zasobów
 • Ustalenie planu pracy – metoda SMART / metoda Voneguta
 • Wspólne ustalenie sposobu i metody działania zespołu
 • Aktywne wsparcie w procesie wdrażania strategii
 • Bieżący monitoring działań zespołu
 • Sesje coachingowe wg potrzeb
 • Mentoring zespołu i kadry menadżerskiej wg potrzeb
 • Bieżąca analiza wyników i reagowanie na nieprzewidziane sytuacje
Doradztwo personalne

Doradztwo personalne to także patrzenie na firmę jak na jeden organizm z jego każdym „organem”,  dzięki któremu ów organizm funkcjonuje. Dbanie o wszystkie jego „członki” daje gwarancję zdrowia, a przez to zwiększa skuteczność.

Doradztwo personalne to zarówno profilaktyka: wzmacnianie organizacji poprzez ciągły rozwój, jak i leczenie: identyfikacja „chorób zespołów” i poprawa ich funkcjonowania.

Audyt Personalny zawiera:

 • Diagnoza potrzeb klienta – co chce osiągnąć lub zmienić.
 • Określenie głównych celów zespołowych – po co to robić.
 • Badanie i analiza bieżącej sytuacji w zespole – co obecnie ma, a czego nie.
 • Dobór rozwiązań, metod, narzędzi – jak to zrobić.
 • Monitorowanie postępów i osiąganych wyników – czy jest to zrobione.

Doradztwo personalne skierowane jest do: właścicieli firm, dyrektorów, menedżerów, działów HR.

Oswaja to, co wydaje się trudne, jak np. emocje i napięcie. Pozwala spojrzeć na organizm firmowy – zespoły – z innej perspektywy niż dotychczas. Dostarcza narzędzia, które pomagają znaleźć prostsze drogi do celu. Daje spokój i poczucie, że wiem gdzie jestem i dokąd zmierzam, bo mam do tego dobre narzędzia.

Mentoring

W trakcie tego procesu obie strony uczą się: klient oraz mentor. Mentor dysponuje narzędziami coachingowymi,  warsztatowymi oraz rekomendacją pożądanych działań by pomóc jak najszybciej osiągnąć przez klienta zamierzony cel.

Podstawą mentoringu jest relacja mistrz–uczeń oparta na wzajemnym zaangażowaniu, szacunku, zrozumieniu. Niezbędnym warunkiem powodzenia we wzajemnej relacji jest atmosfera zaufania i bezpieczeństwa. Mentorami są osoby, które dysponują wiedzą i doświadczeniem, cieszące się uznaniem, wyrażające gotowość do dzielenia się swoimi kompetencjami bez obawy o utratę know-how i ewentualny aspekt konkurencyjności. Jest ukierunkowany na konkretny biznesowy cel, powiązany z celami strategicznymi organizacji i jej unikatową kulturą, a także na promowanie odpowiednich postaw, wartości oraz kształtowanie zachowań spójnych z wizją i misją organizacji.

Mentoring prowadzony przez naszych specjalistów odbywa się według najwyższych standardów:

 • pełni rolę wspierającą wobec osoby mentorowanej: zachęca do podejmowania wyzwań i poszukiwania możliwości rozwoju,
 • identyfikuje ograniczenia i bariery oraz wskazuje metody, które pozwolą je pokonywać, tworzy szerszą strefę rozwoju, przedstawia nie tylko źródła wiedzy, ale i sugestie, w jaki sposób można z nich efektywnie korzystać,
 • mentor przekazuje informację zwrotną, dzieli się swoją wiedzą, opiniami, odczuciami,
 • pomaga mentee w odkrywaniu nowych możliwości i zdolności,
 • wspiera emocjonalnie, udziela feedbacku, jest przewodnikiem w dokonywaniu zmian w podejściu i wiedzy osoby mentorowanej, pobudza jego zaangażowanie w proces rozwoju,
 • jako ekspert doradza w realizacji krótko- i długoterminowych wyzwań,
 • ułatwia dostęp do różnego rodzaju narzędzi rozwoju, źródeł wiedzy, zachęca do networkingu,
 • stale obserwuje, czy rozwój mentee postępuje właściwie i w odpowiednim kierunku.
Coaching

W naszym całościowym podejściu manager zdobywa wiedzę i rozwija kompetencje podczas aktywnie prowadzonych szkoleń a podczas pracy coachingowej wydobywa talenty, zasoby i swoje indywidualne ścieżki na realizację celów.

Coaching może być stosowany samodzielnie (często jako proces kilku sesji) lub może stanowić integralną część procesu rozwojowego w organizacji – najczęściej jako wzmacniający element fallow-up. (połączenie szkolenia z coachingiem o 88 % zwiększa zwrot z inwestycji rozwojowej).

Według badań firmy A Better Perspective™
główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

 •     pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
 •     wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
 •     wzrost wydajności organizacji (69%)
 •     podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
 •     zrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
 •     ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
 •     wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

Główne korzyści z coachingu dla pracowników według badań firmy A Better Perspective™ 

 •      poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 •      podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 •      pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 •      wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 •      rozwój samoświadomości (42%)
 •      wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 •      lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 •      korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Firmy z listy rankingowej Fortune 100, które zainwestowały w coaching stwierdziły, że:

 • o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
 • o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 • o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy.
Szkolenia

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zarządzanie Zespołem Sprzedaży

  • Dzięki poznaniu struktury „Koła Sprzedaży” będziecie skuteczniej zarządzać procesem sprzedaży a nabyte kompetencje znacznie podniosą efektywność działania,
  • Wprowadzenie do „Psychologii Sprzedaży” znacznie ułatwi komunikację werbalną i nie werbalną w kontakcie z klientem,
  • Omówienie podstaw neurolingwistyki wprowadzi zespół na wyższy poziom umiejętności miękkich w komunikacji z zespołem i klientem,

  Master Person Analysis (MPA) firmy Master Management jest łatwym w zarządzaniu, rozumiałyoraz prostym w użyciu narzędziem pozwalającym określić profil osobowości zawodowej pracowników i osób ubiegających się o pracę. Narzędzie to dostarcza organizacjom licznych korzyci w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dzięki czemu maksymalizuje efektywność organizacji.

  Czytaj więcej Ukryj
 • INFORMACJA ZWROTNA – trudny temat dobra rozmowa

  Spojrzenie z perspektywy różnych osób, zrozumienie procesów zachodzących podczas komunikowania informacji trudnych: takich jak zmiany w firmie, nagany, rozwiązania umów itp. Zrozumienie emocji własnych i cudzych, odniesienie się do motywów działania – czemu są inne.

  Będziesz wiedzieć jak:

  • przygotować i poprowadzić trudną rozmowę, tak aby zrealizować cel

  okiełznać emocje, czyli poznasz, co dzieje się z Tobą i co dzieje się z pracownikiem w tym czasie – emocje nasze i Wasze.

  1. Jak przygotować się do rozmowy – cele, potrzeby.
  2. Jak skutecznie powiedzieć to, co ważne ?
  3. Rozmowa – jak się do tego zabrać, co jest najtrudniejsze ?
  4. Prowadzenie rozmowy – główne elementy, emocje, fakty, metody.
  5. Trudne zachowania podczas rozmowy – kiedy poziom cierpliwości się obniża…
  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania – czyli co robimy od jutra… wspólne ustalenia i cele.

  Przygotowanie planów i celów do realizacji przez pracownika.

  Czytaj więcej Ukryj
 • Definiowanie misji jako wyznacznik efektywności

  Z uwagą słuchamy, obserwujemy i dostrzegamy to, co jest dla Was najważniejsze, dzięki temu

  • zespoły wraz z kadrą zarządzającą będą mogli bardziej utożsamić się z misją firmy
  • następstwem tego będzie większe zaangażowanie pracowników
  • dzięki temu wzrośnie efektywność
  • finalnie przełoży się to na wzrost dochodów
 • Mindfulness w pracy. Trening uważności w biznesie

  Dzięki poznaniu założeń mindfulness:

  • Nauczycie się rozpoznawać mechanizmy rozproszenia uwagi
  • Będziecie mieć okazję doświadczyć efektów treningu uważności
  • Poznacie konkretne techniki wspomagające koncentrację i pracę z umysłem
  • Otrzymacie wskazówki do praktyki formalnej i nieformalnej treningu uważności
 • Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym - opis skrócony

  Dzięki poznaniu struktury rozkładu pokoleń w Waszej firmie przygotujemy dedykowane rozwiązania, dzięki którym:

  • Będziecie efektywniej zarządzać zespołem dzięki sprawdzonym metodom
  • Podniesiecie skuteczność komunikacji międzypokoleniowej
  • Zdobędziecie umiejętności korzystania z potencjału każdego pokolenia
 • Zarządzanie sobą w czasie

  Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to m.in.

  • poznanie praktycznych technik, ułatwiających planowanie swojego czasu z uwzględnieniem priorytetów
  • zidentyfikowanie specyfiki wydajności swojego funkcjonowania w trakcie doby i dostosowanie jej do zoptymalizowania działania
  • rozpoznanie osobistych barier utrudniających odpowiednie zarządzanie swoim czasem i zastosowanie metod do radzenia sobie z nimi
 • Trening radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami

  Uczestnictwo w szkoleniu zaopatrzy Cię w:

  • umiejętności wykorzystania reakcji stresowej tak, by Ci służyła, a nie była przeszkodą w działaniu
  • techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych
  • -metody panowania nad trudnymi emocjami, takimi jak złość
   i bezradność
 • Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym

  Cele szkolenia

  • poznanie podstawowych różnic pomiędzy pokoleniami, poznanie i uświadomienie z jakimi pokoleniami współpracujemy (czyli Baby Boomers przez X, Y, do C)
  • określenie korzyści wynikających z zachowania ciągłości pokoleniowej i budowanie zespołów na bazie zróżnicowania wieku pracowników
  • poznanie zasad budowania zespołu międzypokoleniowego – kontrakt, wady
  • poznanie i przećwiczenie zasad delegowania i rozliczania i dostosowanie tych zasad do pracowników w różnym wieku

  Efekty szkolenia

  • zdobycie wiedzy jak wykorzystać kwalifikacje, kompetencje i umiejętności pracowników, bo to one są ważne dla firmy, a nie wiek pracowników
  • wypracowanie metod tworzenia warunków dla działania stabilnych, zintegrowanych, zmotywowanych i lojalnych zespołów pracowniczych
  • zdobycie wiedzy i przećwiczenie delegowania, rozliczania i korygowania w sposób dostosowany do cech danego pokolenia
  • Zespół – podstawowe informacje
  • Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy
  • Mistrz i uczeń
  • Dialog międzypokoleniowy – rafy i bariery
  • Budowanie zespołu międzypokoleniowego: kontrakt, fazy rozwoju zespołu
  • Kuferek menadżera: delegowanie, rozliczanie, korygowanie
  • Organizacja pracy wspierająca zespoły międzypokoleniowe
  • Budowanie kapitału społecznego jako element zarządzania zespołem w pracy

  Grupa docelowa

  • dla wszystkich, którzy pracują/będą pracowali z osobami z różnych pokoleń
  • dla wszystkich, którzy chcą poznać uwarunkowania i cechy charakterystyczne dla różnych pokoleń oraz poznać narzędzia poprawiające efektywność współpracy w zespołach o dużej rozpiętości wieku

 • Dlaczego koledzy nie chcą współpracować - analiza transakcyjna - poradnik dla młodych kierowników

  Jeżeli:
  ⇒ właśnie awansowałeś a koledzy jeszcze tego nie zauważyli i nie zawsze robią to co im „każesz”
  ⇒ w ogóle masz problem z „kazaniem” czegoś swoim kolegom, bo nie wiesz jak to zrobić skutecznie i przy okazji nie stracić kolegi
  ⇒ chcesz zbudować partnerskie relacji w swoim zespole
  to to jest warsztat właśnie dla Ciebie.

  Jakim szefem chcę być?
  • Moje obawy – 3 razy M
  • Ekologia bycia szefem – równowaga pomiędzy rolami społecznymi i zawodowymi
  • Zostałem szefem – moje expose

  Kontrakt społeczny:
  • Zostałem kierownikiem swoich kolegów – i co dalej?
  • Sytuacja się zmieniła – etapy tworzenia zespołu na nowo
  • Sposoby uzgadniania oczekiwań
  • Wzajemne zobowiązania – czy przyjaźń działa w jedną stronę

  W co grają ludzie – czyli transakcje Dorosły-Dorosły w komunikacji ze współpracownikami:
  • Stany „Ja” (Analiza Transakcyjna) i ich praktyczne zastosowanie w kontaktach ze współpracownikami.
  • Identyfikowanie stanów „Ja” własnych i współpracowników/kolegów.
  • Typy transakcji w relacjach i ich konsekwencje.
  • Techniki przenoszenia transakcji krzyżowych na transakcję Dorosły-Dorosły w komunikacji ze współpracownikami/kolegami.

  Asertywność szefa na co dzień:
  • Rama problemu a rama celu czyli jak ma pracować mój zespół
  • Informacja zwrotna – kiedy działa
  • Drabina przekonań – czyli jak się tworzą schematy myślowe – dlaczego nie mogę się dogadać z kolegą

  Kuferek menadżera – co się przyda każdemu szefowi:
  • Delegowanie zadań – jak to zrobić gdy podwładny jest moim kolegą
  • Egzekwowanie założonych celów i zadań od kolegów i przyjaciół
  • Rozliczanie zadań z elementami rozwijania pracowników i ich umiejętności zawodowych.
  • Rozliczanie zadań z elementami dyscyplinowania – sytuacje trudne w zarządzaniu grupą kolegów

   

   

Badania

Aktualne badania funkcjonowania przedsiębiorstw jasno pokazują, że najcenniejszą postawą pracownika wobec  pracodawcy jest lojalność – bez niej nawet kluczowy pracownik nie czuje współodpowiedzialności za rozwój firmy, nie wykazuje się zaangażowaniem i uczciwością. My nauczymy Cię jak wykształcać i dbać o lojalność pracowników.Jest to wyzwanie, przed którym staje coraz więcej firm. Zbuduj z nami środowisko pracy, które będzie przyciągać wydajnych pracowników.

Bądźmy ze sobą szczerzy – menadżer nie jest odpowiedzialny za motywację pracowników – jest odpowiedzialny za kilka innych elementów, które sprawią wyłonienie się w zespole motywacji efektywnej, która prowadzi do uwolnienia potencjału, podniesienia wydajności i zwiększania zysków. Pomożemy Ci te elementy wykształcić i poukładać w spójną całość.

Konkretną ofertę przedstawiamy po dogłębnej analizie Twojej aktualnej sytuacji Twoich potrzeb, Twoich celów oraz naszych obserwacji i wyników badań przeprowadzonych dzięki dedykowanym narzędziom badawczym.

Test osobowości Master Person Analysis

Test osobowości Master Person Analysis

 • skuteczna rekrutacja oparta o cechy osobowościowe i interpersonalne
 • oszczędność czasu i kosztów, zmniejszenie rotacji pracowników

Master Person Analysis (MPA) firmy Master Management jest łatwym w zarządzaniu, zrozumiałym oraz prostym  w użyciu narzędziem pozwalającym określić profil osobowości zawodowej pracowników i osób ubiegających się o pracę.

Jego wyróżnikiem jest możliwość zbadania poziomu inteligencji emocjonalnej np. kandydata na managera, a jest to jeden z podstawowych elementów, które świadczą o jego efektywności. Nie wszystkie osoby z duża wiedzą i doświadczeniem posiadają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i bez zbadania jego poziomu często dochodzi do zatrudnienia nieodpowiednich osób na odpowiedzialne stanowisko.

System MPA służy m.in zestawieniu profilu osobowości zawodowej z wymaganiami stanowiska pracy. W tym celu wykorzystywane są dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Osobowości i Kwestionariusz Stanowiska Pracy. Każdy z nich bazuje na dziewięciu Cechach Głównych. Kwestionariusz Osobowości opisuje typowe zachowanie osoby testowanej, a Kwestionariusz Stanowiska Pracy ilustruje w obiektywny sposób wymagania, jakie dane stanowisko stawia przed osobą testowaną.
Kwestionariusz Osobowości składa się z czterdziestu grup pytań. Każda grupa zawiera cztery stwierdzenia, spośród których należy wybrać i zaznaczyć krzyżykami dwa: to, które pasuje do Ciebie najbardziej i to, które pasuje do Ciebie najmniej. W sumie należy postawić 80 krzyżyków.

Wynik i normy
Profil osobowości jest analizowany w odniesieniu do statystycznie wypracowanych norm. Daje to możliwość porównania profilu danej osoby z reprezentatywną grupą tego typu profili.

Ocena
Nie ma profilu, który jest „dobry” albo „zły”. Profil osobowości jest oceniany przez pryzmat wymagań wynikających z profilu stanowiska pracy.
Zgodnie z założeniami etycznymi firmy Master Management, certyfikowany użytkownik nie może opierać oceny danej osoby wyłącznie na podstawie profilu osobowości. Profil ten stanowi podstawę do dalszej rozmowy.

Rozmowa podsumowująca
Omówienie wyników testu ma formę dialogu. Profil osobowości stanowi punkt wyjścia do rozmowy, w której masz możliwość zadawania pytań, komentowania i wypowiedzenia się na temat ewentualnych niezgodności między profilem a Twoją samooceną.

część 2 – zwiększenie efektywności rekrutacji

Master Person Analysis (MPA) firmy Master Management jest łatwym w zarządzaniu, zrozumiałym oraz prostym w użyciu narzędziem pozwalającym określić profil osobowości zawodowej pracowników i osób ubiegających się o pracę. Narzędzie to dostarcza organizacjom licznych korzyści w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dzięki czemu maksymalizuje efektywność organizacji.
Najczęściej wielopoziomowy test kompetencji zawodowych Master Person Analysis służy do:

 • badania zasobów i deficytów menedżerów niższego i średniego szczebla (w trakcie feedbacku dla ich przełożonych można zaoferować usługi nawiązując do deficytów w raportach MPA: coaching menedżerski, szkolenie z komunikacji, motywacji, zarządzania zespołem…)
 • analizy zasobów sprzedażowych oraz działów obsługi klientów w organizacji (zarówno przedstawicieli handlowych, sprzedawców w sklepach oraz telesprzedaży/obsługi klientów) – i tu też po takiej diagnozie można zaproponować remedium – np. niska energia w działaniu w MPA – szkolenie z zarządzania sobą w czasie i z proaktywnej sprzedaży, niskie samouznanie w MPA – szkolenie wzmacniające samoocenę i trening technik wywierania wpływu…
 • wyznaczania ścieżek awansu oraz projektowanie reorganizacji i zwolnień
 • skutecznej rekrutacji opartej na kompetencjach (co można również zespolić ze szkoleniem z tego tematu)
 • doradztwa zawodowego dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Test MPA wypełnia się online. Trwa to 15-25 minut.
Z firm doradczych/szkoleniowych/rekrutacyjnych z MPA korzystają: Considero Consulting (dawniej Schenk Institute Consulting), PwC (dział HR consultancy), Aretes, Laboratorium Psychoedukacji, HR Business Partners.
Z Klientów docelowych m.in.:
Empik, FM Logistics, Valeant (ICN Polfa Rzeszów), KRKA, Pandora, Pramerica, Ramirent, Sonion.

Ważne informacje
System MPA służy zestawieniu profilu osobowości zawodowej z wymaganiami stanowiska pracy. W tym celu wykorzystywane są dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Osobowości i Kwestionariusz Stanowiska Pracy. Każdy z nich bazuje na dziewięciu Cechach Głównych. Kwestionariusz Osobowości opisuje typowe zachowanie osoby testowanej, a Kwestionariusz Stanowiska Pracy ilustruje w obiektywny sposób wymagania, jakie dane stanowisko stawia przed osobą testowaną.
Kwestionariusz Osobowości składa się z czterdziestu grup pytań. Każda grupa zawiera cztery stwierdzenia, spośród których należy wybrać i zaznaczyć krzyżykami dwa: to, które pasuje do Ciebie najbardziej i to, które pasuje do Ciebie najmniej. W sumie należy postawić 80 krzyżyków.

Wynik i normy
Profil osobowości jest analizowany w odniesieniu do statystycznie wypracowanych norm. Daje to możliwość porównania profilu danej osoby z reprezentatywną grupą tego typu profili.

Ocena
Nie ma profilu, który jest „dobry” albo „zły”. Profil osobowości jest oceniany przez pryzmat wymagań wynikających z profilu stanowiska pracy.
Zgodnie z założeniami etycznymi firmy Master Management, certyfikowany użytkownik nie może opierać oceny danej osoby wyłącznie na podstawie profilu osobowości. Profil ten stanowi podstawę do dalszej rozmowy.

Rozmowa podsumowująca
Omówienie wyników testu ma formę dialogu. Profil osobowości stanowi punkt wyjścia do rozmowy, w której masz możliwość zadawania pytań, komentowania i wypowiedzenia się na temat ewentualnych niezgodności między profilem a Twoją samooceną.

Gwarantujemy, że
zostaniesz poinformowany o trybie przeprowadzenia i wykorzystywania testu;
zostaniesz poinformowany, czy wypełnienie kwestionariusza jest warunkiem czy możliwością oraz jakie konsekwencje może mieć udział lub brak udziału w teście;
zostaniesz poinformowany o tym, kto i w jakich przypadkach będzie miał wgląd w Twoje wyniki;
zostaniesz poinformowany o prawie do wglądu we własne wyniki i skomentowania ich;
zostaniesz poinformowany, w jaki sposób Twój profil będzie wykorzystany;
zostaniesz poinformowany o tym, jak długo przechowuje się wyniki w formie identyfikowalnej i jak są one niszczone;
osoba przeprowadzająca test posiada certyfikat Master Management;
profil osobowości nie będzie jedyną podstawą oceny;
otrzymasz raport zawierający wyniki;
będzie przeprowadzona z Tobą rozmowa podsumowująca;

Z testu Master Person Analysis korzystały

Dane kontaktowe

509 153 060

E-mail: biuro@instytutmotywacji.pl

Adres:
ul. Szajnochy 2, p. 230
85-738 Bydgoszcz

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z nami!
Formularz kontaktowy i newsletter

info Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Motywacji Efektywnej Natalia Pulczyńska, ul. Ogrody 9/23, 85-870 Bydgoszcz. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu/odpowiedzi na tylko to zapytanie i nie dłużej niż to konieczne. Dane nie zostaną nikomu udostępnione i nie będą wykorzystane do innych niż zapisanych tu celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia Państwa danych. Mogą Państwo także wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, aby się niezobowiązująco skontaktować przed zawarciem umowy.


Przepisz ciąg znaków do pola poniżej

captcha